Vrouwen Groei Groep

Vrouwen Groei Groep

Eenmaal per maand wordt er op donderdag een Vrouwen Groei Groep gehouden , voorheen Ochtend van Bemoediging en Opbouw, voor vrouwen van de gemeente.
Voor het komende seizoen hebben we zoveel mogelijk gekozen voor de derde donderdag van de maand; echter vanwege schoolvakanties of andere activiteiten wordt daarvan soms afgeweken.
Het nieuwe onderwerp van de groei groepen is hetzelfde als van de andere groeigroepen. Meer informatie over de inhoud van de ochtenden kunt u lezen in het contactblad. Zie ook het activiteitenboekje 2018-2019

Tijd:     9.30 uur, koffie vanaf 9.15 uur
Plaats: De Hoeksteen

Info:
Inge van Veluw, tel: 3375795 / ingevanveluw@gmail.com
Ilse Schudde, tel: 3557296 / ilseschudde@ziggo.nl
Stijnie Bartelink, tel: 3375388 / stijnie.bartelink@outlook.com
Klarinne Labooy, tel: 3380074 / kdkoole@gmail.com