Vrouwen Groei Groep

Opgeven bij Inge van Veluw; dit is nodig om te weten hoeveel stoelen en tafels moeten worden neergezet i.v.m. afstand houden.

bel  038- 3375795  of mail   ingevanveluw@gmail.com

We vervolgen onze serie over de Vrucht van de Geest met “Vriendelijkheid”
Bijbelgedeelten  die we hierbij lezen zijn: Galaten 5:22 en Timotheüs 2: 22-26

We hopen elkaar weer te ontmoeten en zien naar elkaar uit!!

Inge, Klarinne, Ilse en Stijnie