Vrouwen Groeigroep

Vrouwen Groeigroep:
Donderdag 18 oktober bespreken we de eerste ‘geloofsgetuige’ uit Hebr.11,  Abel.

Na een kopje koffie beginnen we om 9.30 uur met het zingen van een lieden gebed. Daarna nemen we eenthema uit het boekje van de Gemeente Groei Groepen ‘onder de loep’ tijdens een korte inleiding endaarna bespreken we de bijbehorende vragen. Een tweede kopje koffie wordt ingeschonken tijdens de gesprekken. Deze bespreking van de vragen zal in steeds wisselende samenstellingin kleine groepjes plaatsvinden. De morgen wordt afgesloten met een lied en gebed/voorbede.
Het nieuwe onderwerp van de groeigroepen is hetzelfde als van de andere groeigroepen.
Meer informatie over de inhoud van de ochtenden kunt u lezen in het contactblad.
We willen door deze ochtenden elkaar beter leren kennen en van elkaar leren op het terrein van levenen geloof.

We hopen u te ontmoeten op deze ochtenden en zien naar u uit!

Info:
Inge van Veluw, tel: 3375795 /ingevanveluw@gmail.com
Ilse Schudde, tel: 3557296 /ilseschudde@ziggo.nl
Stijnie Bartelink, tel: 3375388 /stijnie.bartelink@outlook.com
Klarinne Labooy, tel: 3380074 /kdkoole@gmail.com