Vrouwengroeigroep

 

Eénmaal per maand wordt er op donderdag een Vrouwen Groei Groep gehouden voor vrouwen van de gemeente. Voor het komende seizoen hebben we zoveel mogelijk gekozen voor de derde donderdag van de maand, vanwege schoolvakanties of andere activiteiten wordt daarvan soms afgeweken.De Vrouwen Groei Groep wijkt af van de andere groeigroepen in de gemeente, doordat we een “open groep” willen zijn en blijven: wie eens wil komen kijken hoe deze ochtenden zijn en wie er niet altijd bij kan zijn, is ook van harte welkom!

Onze ochtenden zien er meestal als volgt uit: Na een kopje koffie beginnen we om 9.30 uur met het zingen van een lied en gebed. Daarna nemen we een thema uit het boekje van de Gemeente Groei Groepen ‘onder de loep’ tijdens een korte inleiding en daarna bespreken we de bijbehorende vragen. Een tweede kopje koffie wordt ingeschonken tijdens de gesprekken. Deze bespreking van de vragen zal in steeds wisselende samenstelling in kleine groepjes plaatsvinden. De morgen wordt afgesloten met een lied en gebed/voorbede.

Het nieuwe onderwerp van de vrouwen groeigroep is hetzelfde als van de andere groeigroepen.We willen door deze ochtenden elkaar beter leren kennen en van elkaar leren op het terrein van leven en geloof.De ochtenden beginnen steeds om 9.30 uur, vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar. Om ongeveer 11.30 uur sluiten we de morgen af.Meer informatie over de inhoud van de ochtenden kunt u lezen in het contactblad.We hopen u/je te tijdens deze ochtenden te ontmoeten.

Voor meer informatie,  bel of mail naar één van de onderstaande personen.

Inge van Veluw,    tel. 3375795 of ingevanveluw@gmail.com
Ilse Schudde,       tel. 3557296 of ilseschudde@ziggo.nl
Klarinne Labooy,  tel. 3380074 of kdkoole@gmail.com
Stijnie Bartelink,   tel; 3375388 of stijnie.bartelink@outlook.com