Vrouwengroeigroep

Op donderdag 19 september start de Vrouwen Groeigroep weer. Onderwerp: Rachab. Graag alvast lezen Joz. 2 en Joz. 5:13 tot 6:25 en Hebr. 11:30 en 31. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar.

Daarna gaan we werken met het boekje “Vrucht van de Geest”. U kunt dit op 19 sept. al kopen bij Inge (€7,20). Als u er niet altijd bij kunt zijn en daarom geen boekje koopt, geen probleem, schuif gerust bij ons aan. U bent allemaal hartelijk welkom!
Verdere info  en data van de verschillende bijeenkomsten zie Activiteitenboekje 2019-2020 blz 14

activiteitenboekje 2019-2020

Onze ochtenden zien er meestal als volgt uit: Na een kopje koffie beginnen we om 9.30 uur met het zingen van een lied en gebed. Daarna nemen we een thema uit het boekje van de Gemeente Groei Groepen ‘onder de loep’ tijdens een korte inleiding en daarna bespreken we de bijbehorende vragen. Een tweede kopje koffie wordt ingeschonken tijdens de gesprekken. Deze bespreking van de vragen zal in steeds wisselende samenstelling in kleine groepjes plaatsvinden. De morgen wordt afgesloten met een lied en gebed/voorbede. Het onderwerp van de vrouwen groeigroep is hetzelfde als van de andere groeigroepen.

Voor het komende seizoen hebben we zoveel mogelijk gekozen voor de derde donderdag van de maand, vanwege schoolvakanties of andere activiteiten wordt daarvan soms afgeweken. De Vrouwen Groei Groep wijkt af van de andere groeigroepen in de gemeente, doordat we een “open groep” willen zijn en blijven: wie eens wil komen kijken hoe deze ochtenden zijn en wie er niet altijd bij kan zijn, is ook van harte welkom! Wel hanteren we hetzelfde onderwerp als de andere Groeigroepen.
We willen door deze ochtenden elkaar beter leren kennen en van elkaar leren op het terrein van leven en geloof.

De ochtenden beginnen steeds om 9.30 uur, vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar. Om ongeveer 11.30 uur sluiten we de morgen af.

Voor meer info of vragen:

Inge van Veluw, tel. 3375795 of ingevanveluw@gmail.com

Ilse Schudde, tel. 3557296 of ilseschudde@ziggo.nl

Klarinne Labooy, tel. 3380074 of kdkoole@gmail.com

Stijnie Bartelink, tel; 3375388 of stijnie.bartelink@outlook.com