Geschiedenis

De Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’ te IJsselmuiden en Grafhorst is gesticht op 1 november 1989. Hieraan vooraf werden onder de vlag van de Confessionele Vereniging vanaf 1987 gezinsdiensten gehouden in de gereformeerde kerk, waarin bekende confessionele predikanten voorgingen. In deze periode is veel inspanning geleverd om bij de moedergemeente (Dorpskerk) enige ruimte te krijgen om diensten te houden, waarin ook de confessionele modaliteit beleefd kon worden. Alle pogingen hadden geen resultaat en ook het Breed Moderamen van onze Hervormde Synode kreeg nul op haar request. Derhalve moest besloten worden tot het stichten van een afzonderlijke gemeente. De nieuwe gemeente heeft een snelle groei doorgemaakt. Gestart met 1.100 leden in 1990, groeiden we naar nu meer dan 3000 leden. Dit noodzaakte ons wel om steeds passend onderdak te verkrijgen:

1987-1990: In gereformeerde kerk ‘De Bron’.

1990-1993: In een noodkerk, deels geproduceerd van units uit een gesloopte school uit Capelle aan de IJssel; heel veel zelfwerkzaamheid door eigen gemeenteleden; plaats voor ca. 500 kerkgangers!

1993: Omdat we op de plek, waarop de noodkerk stond, een nieuwe kerk wilden bouwen, gingen we een half jaar kerken in de loods van de firma Wezenberg aan de Veilingweg. Opnieuw veel zelfwerkzaamheid en een grote offervaardigheid van de gemeenteleden.

Vanaf 15 oktober 1993: Het nieuwe multifunctionele kerkgebouw aan de Goudplevier 103 werd in gebruik genomen. De kerkzaal had toen 580 zitplaatsen. Door gebruikmaking van de aangrenzende ruimten kon dit worden uitgebreid tot ongeveer 1.000 plaatsen. Naast de wekelijkse kerkdiensten vinden er ook doordeweeks allerlei activiteiten plaats.

1998: Een uitbreiding: jeugdhonk ‘De Boog’.

2004: Weer een uitbreiding: In de hoek van de school en de winkel werd een extra ruimte voor de kerkelijke activiteiten gebouwd. Dit deel kan zo nodig ook nog bij de kerkzaal worden getrokken.

2007: Het elektronische orgel werd vervangen door een mechanisch pijporgel. Dit orgel bevat 1.718 pijpen. Circa 80 % van het pijpwerk is afkomstig uit andere (“gesloten”) kerken. De overige pijpen zijn nieuw gemaakt. Omdat dit orgel groter is dan het oude orgel, ging dit ten koste van ca. 40 zitplaatsen in de kerkzaal. De kerkzaal heeft nu dus nog ca. 540 zitplaatsen. Inclusief aangrenzende ruimten zijn er nu in totaal dus nog ongeveer 950 zitplaatsen.

In de beginperiode kregen we pastorale ondersteuning van wijlen ds. F.J. Veldman te Apeldoorn en dhr. G.J. Lipke te Elburg.

De volgende predikanten waren/zijn verbonden aan onze gemeente:
1990-1996 ds. J. Enderlé
1997-2006 ds. M. Heij
2001-2007 ds. H. Engelsma
2007-2012 ds. J.A. Woudenberg
2008-2022 ds. A.H. v. Veluw
2014-heden ds. G.H. Labooy
2016-2022  ds. H.J. van Maanen

Op 1 november 2014 hebben we uitvoerig aandacht besteed aan het 25 jarig bestaan van de Hervormde Gemeente “De Hoeksteen”.