Informatiedisplay in de hal

A. GESPREKSFOLDERS (gratis)

1. In liefde trouw. Gesprekspapier ter voorbereiding op de trouwdienst.
2. Gods ‘ja’ voor uw kind. Gesprekspapier ter voorbereiding op de doopdienst.
3. Samen-wonen? Een handreiking voor mensen die er over denken te gaan samenwonen.

B. VORMING EN TOERUSTING (€ 2,00)

 1. ‘Homofilie’ Over homoseksualiteit in het licht van de Bijbel en het christelijk geloof
 2. ‘Is dat niet Rooms?!’ Over de Biecht en Ziekenzalving volgens Jakobus 5
 3. ‘Genezing op gebed?’ Over de opwekking uit de dood van Dorkas in Handelingen 9
 4. ‘Waarom al dat geweld in het Oude Testament?’
 5. ‘Wat zegt de Bijbel rond het huwelijk?’
 6. ‘Innerlijke beschadiging en het proces van genezing’
 7. ‘Depressie en suïcide onder jongeren’
 8. ‘De grote waarde van de Bijbelse kinderdoop’ Over kinderdoop, volwassendoop, overdopen
 9. ‘Waarom overkomt mij dit lijden?’
 10. ‘Waarom er in de Hervormde gemeente “De Hoeksteen” ook vrouwelijke ambtsdragers zijn’
 11. ‘Engelen?!’
 12. ‘Ongehuwd samenwonen ?’
 13. ‘Begraven of cremeren + 10 vragen over “het leven hierna”’
 14. ‘Amos. Ze vonden Amos geen fijne dominee’ Vijf preken
 15. ‘Identiteit en erediensten’ Over onze identiteit en de verschillende soorten kerkdiensten
 16. ‘Single in de kerk’
 17. ‘Opstanding van doden, hoe kan dan nou?’
 18. ‘Waar is de hemel?’ Over de lichamelijke opstanding en hemelvaart van Jezus Christus
 19. ‘Het “Onze Vader” in zeven preken toegelicht’
 20. ‘Het Heilig Avondmaal’ Betekenis, achtergronden, moeite met aangaan, opdracht
 21. Wie gedoopt is, is van de Koning. Een handreiking voor ouders, met een schets van het dooptraject
 22. ‘Brieven van Jezus aan de christenen te IJsselmuiden-Grafhorst’ Zeven preken over Openbaring
 23. ‘Vergeven en vergeten?’ Over de opdracht en de moeite van berouw en vergeving
 24. ‘Mijn kinderen doen er niet meer aan.’ Voor ouders van kinderen die afhaken van kerk en geloof
 25. ‘Micha. Profeet die niet tegen onrecht kon’ Zeven preken
 26. ‘Wat verwacht jíj van het gebed?’
 27. ‘De eerste brief van Petrus. De apostel van de hoop’ Vijf preken

C. PASTORAAT (€ 2,00)

1. Bijbelrooster – Echo
2. De Bijbel bij Kruispunten en Mijlpalen – NBG
3. Jeugdpastoraat – Informatieboekje voor jeugdleiders over het kinder- en jongerenpastoraat

D. INITIATIEVEN VAN GEMEENTELEDEN (gratis)

1. Kinderloos? Over kinderloosheid binnen de christelijke gemeente.