Informatiedisplay in de hal

A. GESPREKSFOLDERS (gratis)

1. In liefde trouw. Gesprekspapier ter voorbereiding op de trouwdienst.
2. Gods ‘ja’ voor uw kind. Gesprekspapier ter voorbereiding op de doopdienst.
3. Samen-wonen? Een handreiking voor mensen die er over denken te gaan samenwonen.

B. VORMING EN TOERUSTING (€ 3.00)

1. Homofilie – Homoseksualiteit in het licht van de Bijbel & het christelijk geloof.
2. ‘Is dat niet Rooms?!’ Over de Biecht en Ziekenzalving volgens Jakobus 5.
3. Genezing op gebed? Over de opwekking uit de dood van Dorkas. Handelingen 9:31-43.
4. Waarom al dat geweld in het Oude Testament?
5. Wat zegt de Bijbel rond het huwelijk?
6. Innerlijke beschadiging en het proces van genezing.
7. Depressie en suïcide onder jongeren.
8. De grote waarde van de Bijbelse kinderdoop. Over de vragen rond kinderdoop, volwassendoop en overdopen.
9. Waarom overkomt mij dit lijden?
10. Waarom er in de Hervormde gemeente ‘De Hoeksteen’ ook vrouwelijke ambtsdragers zijn.
11. Engelen?!
12. Ongehuwd samenwonen ?
13. Begraven of cremeren + 10 vragen over ‘het leven hierna’
14. AMOS – ‘Ze vonden Amos geen fijne dominee’ – Vijf preken.
15. Over de identiteit van onze gemeente en de vormgeving van verschillende soorten kerkdiensten.
16. Wat doen we in de kerkdienst?
17. ‘Single’ in de kerk.
18. Opstanding van doden, hoe kan dat nou?

C. PASTORAAT (€ 3.00)

1. Bijbelrooster – Echo
2. De Bijbel bij Kruispunten en Mijlpalen – NBG
3. Jeugdpastoraat – Informatieboekje voor jeugdleiders over het kinder- en jongerenpastoraat

D. INITIATIEVEN VAN GEMEENTELEDEN (gratis)

1. Kinderloos? Over kinderloosheid binnen de christelijke gemeente.