Jeugdwerk

De visie van het jeugdwerk is: “Jongeren bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus”.
Door relatiegericht te werken en programma’s zoveel mogelijk in een vloeiend traject op elkaar aan te laten sluiten geven we hier vorm aan. Bij alle activiteiten is er ruimte voor geloof en gezelligheid, maar wel steeds in een andere verhouding. We vinden het belangrijk om betrokken te zijn op elkaar, zowel met mensen binnen de kerk als met mensen buiten de kerk.

Het jeugdwerk wordt gecoördineerd en aangestuurd door de Jeugdraad. In de Jeugdraad zitten vier jeugdouderlingen, twee jeugddiakenen, een kerkrentmeester, een secretaris en de jeugdwerkleiders.