David Sloep

David Sloep

Jongerenwerker

Mijn naam is David Sloep. Ik ben 24 jaar en ik woon aan de Zeebies 15 in Kampen. Ik hou ervan om te coachen, wat mij dan ook een enthousiast persoon maakt. Ik ben binnen het jeugdwerk gerold via het vrijwilligers werk bij onze kerk De Hoeksteen IJsselmuiden. Wat ik zo leuk vind aan de jeugd is dat ze nog goed te sturen zijn. Ik wil ze graag bijsturen op het gebied van geloof, zelfontwikkeling en het omzien naar de medemens. Ik vind het namelijk zo mooi maar ook belangrijk hoe God dat bij ons doet in het dagelijks leven. Ik probeer dan ook zoveel mogelijk zelf God bij alle zaken te betrekken en dat te laten zien aan de mensen om mij heen. Dit kan namelijk al door een vriendelijke lach aan iemand te geven! Iets heel kleins kan door God iets heel groots worden! Jezus heeft ons de kans gegeven ook het eeuwig leven in te stappen. Die kans krijgen wij allemaal. Hier wil ik een klankbord voor zijn. Als het niet met de goede woorden kan, dan kan het wel met onze daden. Laten we dan ook met zijn allen zien, wat voor onvoorwaardelijk liefde onze Vader voor ons heeft, door ook zo te zijn naar een ander. Mijn missie is om dit te delen met iedereen!

Petra Koekkoek

Petra Koekkoek

Jeugddiaken

Mijn naam is Petra Koekkoek. Ik ben woonachtig in IJsselmuiden en in het dagelijks leven werk ik als Intern Begeleider en Onderbouwcoördinator op een basisschool in Elburg.

In onze gemeente ben ik jeugddiaken. Dat betekent dat ik bij alle activiteiten betrokken ben die van invloed zijn op de diaconie in combinatie met de jeugd en jongeren in de gemeente.

Jaap Kunst

Jaap Kunst

Voorzitter /Jeugdouderling

Mijn naam is Jaap Kunst, 37 jaar, getrouwd met Mariska, trotse vader van Anneleen (5) en Esrah (1) en af en toe wordt ons gezin uitgebreid met een pleegkind. In het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor groep 6, 8 en 8 van een kleine basisschool aan de andere kant van Zwolle.
In de afgelopen 15 tot 20 jaar ben ik bij heel veel onderdelen van het jeugdwerk van de Hoeksteen als vrijwilliger betrokken geweest. De ‘rode draad’ hierin is vanaf 2007 tot op heden het zeilkamp, waarbij ik momenteel als projectleider / kartrekker fungeer.
Binnen de jeugdraad heb ik de rol van voorzitter. Dat betekent dat ik naast het ‘technisch voorzitterschap’ tijdens vergaderingen ook als algemeen aanspreekpunt wat betreft het jeugdwerk van de Hoeksteen fungeer. Als zodanig ben ik ook onderdeel van het moderamen. Daarnaast heb ik één
specifieke geleding onder mijn hoede, namelijk de jongerendienstcommissie.

Colinda Verhoek

Colinda Verhoek

Jeugdouderling

Graag wil ik mij voorstellen als nieuwe jeugdouderling van de gemeente. Ik ben Colinda Verhoek, 45 jaar en getrouwd met Johan. Samen hebben we 2 kinderen, Silvan van 21 jaar en Ilsa van 16 jaar. Wij wonen op het mooiste plekje van de Dorpsweg, nr 6a.

In september 2020 heb ik mijn studie afgerond als onderwijsassistent. Mijn stageplek is mijn prachtige
werkplek geworden. Ik werk 2.5 dagen op Het Prisma in Kampen (Speciaal onderwijs). Ik ben heel dankbaar dat ik wat kan betekenen voor deze kinderen die net even een duwtje in de rug kunnen gebruiken of dat ik ze even extra aandacht kan geven die ze nodig hebben.

Hobby’s heb ik niet, maar ik houd vooral van gezelligheid, samen met familie en vrienden eten en kletsen.

Binnen de Jeugdraad ben ik benoemd tot ouderling met een speciale taak voor de groep van 20 tot 25 jaar. Het is een nieuwe doelgroep binnen de jeugdraad en ik kijk er ook naar uit om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Ik hoop dan ook dat deze speciale taak ook een bijzonder speciale tijd mag worden. Dus heb je deze leeftijd schiet mij rustig een keer aan, want ik vind het leuk om met een praatje te maken met je. Hoop jullie gauw te ontmoeten.

Chris van Pijkeren

Chris van Pijkeren

Jeugdouderling

Mijn naam is Chris van Pijkeren, 32 jaar jong en getrouwd met Willeke. Erg trotse vader van 4 kinderen. Seth (6), Noëlle (5), Fleur (*) en Gijs (1). Ik woon sinds 2021 weer in IJsselmuiden nadat we een tijd in Oeganda en op de Veluwe gewoond hebben. Het voelt toch wel weer heel goed om weer in IJsselmuiden te wonen.
Ik werk als voorman in de glastuinbouw en houd mij verder graag bezig met hardlopen, crossfit en natuurlijk mijn gezin!
Binnen de Jeugdraad ga ik mij bezig houden met het Jongerenproject en Cu2Chill. Ik hoop mijn ervaringen van eerder gedaan jeugdwerk mee te kunnen nemen naar de Hoeksteenjeugd en dat we er samen een mooie, leerzame en goede tijd van kunnen maken.

Aswin Mulder

Aswin Mulder

Jeugdouderling

Graag wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Aswin Mulder, ik ben getrouwd met Marieke en heb een zoontje van 2.5, Nathan.
Ik woon aan de Kerspelstraat en werk als tekenaar van agrarische machines.

Het was wel even schrikken toen er aangebeld werd met de mededeling dat ik werd voorgedragen als jeugdouderling.
Was dat nou wel wat voor mij? Met plezier geef ik samen met Marieke al een aantal seizoenen thuis catechese en heb een jaar meegedraaid met McChurch.
Ik vind het leuk om met jongeren om te gaan en ze uit te dagen om hun mening te geven.
Ook vind ik het belangrijk dat de (Hoeksteen) jeugd elkaar kent, samen leuke dingen doet en praat over de Heere God.

Ik hoop met een nuchtere blik een aanvulling te zijn op de jeugdraad en geleid door onze Heer met veel plezier mee te denken over het jeugdwerk.

Jantina van Marle

Jantina van Marle

Jeugdouderling

Mijn naam is Jantina van Marle, ik ben getrouwd met Jan en we hebben 3 kinderen.
Ik werk als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf.
In mijn vrije tijd houd ik van lezen, sporten, met vrienden afspreken.

Ik mag de functie van jeugdouderling gaan vervullen en daar heb ik heel veel zin in.
Wat is het belangrijk om onze kinderen het woord van God te vertellen. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen voor de kinderen van de Hoeksteen.

Julian Aarten

Julian Aarten

Ouderling-Kerkrentmeester

Ik ben Julian Aarten, 37 jaar en getrouwd met Annemiek. Samen hebben we 2 zoons, Lucas en Matthias. In mijn dagelijks leven werk ik voor de gemeente Kampen waar ik een heel uitgebreid takenpakket heb.

Sinds januari 2020 ben ik Ouderling-Kerkrentmeester en houd ik me met name bezig met de organisatie van de wervingsacties zoals de Actie Kerkbalans, Bouwsteen (vorig jaar Actie Corona) en de solidariteitskas. Daarnaast zit ik sinds oktober van 2020 bij de vergaderingen van de Jeugdraad om de verbinding in stand te houden tussen de jeugdraad en het college van Kerkrentmeesters. Als de jeugdraad vragen heeft (en dat kan uiteenlopen van verzekeringen tot het openen van een bankrekening) kunnen zij die vraag aan mij stellen en dan zorg ik voor een antwoord op die vraag.

Andersom kan ik ook de jeugdraad vragen om verduidelijking als het gaat om bijvoorbeeld uitgaven of besluiten die zij nemen die bepaalde (financiële) gevolgen kunnen hebben.

Het college van kerkrentmeester houdt zich bezig met de zakelijke kant van de kerk. Zo dragen wij zorg voor het onderhoud van onze gebouwen, de administratie en we zijn de werkgever voor de beheerder(s) en de jeugdwerkers . Daarnaast betalen we de PKN voor de onze dominees (zijn niet bij de Hoeksteen in dienst, maar worden betaald door de PKN). Dit zijn zomaar een paar voorbeelden van wat we doen. Om ons werk beter te duiden zou je de kerk eigenlijk een beetje moeten zien als een bedrijf en het college van kerkrentmeesters voert (in opdracht van de kerkenraad) het werk uit wat nodig is om dat bedrijf draaiend en gezond te houden.

Winanda Vahl

Winanda Vahl

Jeugdouderling

Ik ben Winanda Vahl -ten Hove, 34 jaar en getrouwd met Johan. We hebben drie kinderen: Anton (8 jaar), Sophie (5 jaar) en Sam (1 jaar). We wonen aan de Kamperzeedijk. In het dagelijks leven ben ik docent Levenbeschouwelijke vorming (godsdienst) bij het Ichthus College in Dronten. Ik vind het mooi om met jongeren te praten over religies, (christelijke) normen en waarden en maatschappelijke vraagstukken.
In de afgelopen 10 jaar ben ik bij veel onderdelen van het jeugdwerk betrokken geweest. Ik heb een jaar huiscatechese gegeven, vervolgens een jaar aan 15 jarigen en twee jaar aan de groep 16-19 jaar samen met Ds Van Maanen en Ds van Veluw. Sinds vorig jaar geef ik kindernevendienst (team 2).
Binnen de jeugdraad heb ik als taak om de oppas, kindernevendienst, KOM aan te sturen en ben ik betrokken bij de missionaire commissie.
In mijn vrije tijd houd ik van puzzelen, zowel legpuzzels als denkpuzzels. Daarnaast houd ik enorm van lezen. Vooral literaire trillers vind ik mooi.