Samenstelling Jeugdraad

Marleen en Henrich Kragt     Jeugdwerkers

Bert Brink                                    Voorzitter Vertegenwoordiger Moderamen , aanspreekpunt Jongerendienst

Colinda Verhoek                    Aanspreekpunt  Jeugd  20 -25 jaar

Aswin Mulder                         Aanspreekpunt Catechese, aanspreekpunt Zeilkamp

Gerhard van Vilsteren         Aanspreekpunt Jongerenproject , aanspreekpunt CU2Chill

Inge de Roon                             Aanspreekpunt Kings Kids , aanspreekpunt Clubs, aanspreekpunt commissie Kerst en

Pasen

Geerlinge Hamburger             Aanspreekpunt Oppas, aanspreekpunt Kindernevendienst , aanspreekpunt KOM,

Contactpersoon Missionaire commissie

Petra Koekkoek                         Contactpersoon vanuit Diaconie

Julian Aarten                             Contactpersoon vanuit Kerkrentmeesters