Samenstelling Jeugdraad 

Marcel Versteeg:            Jeugdwerkleider
Bert Brink:                      Voorzitter en  vertegenwoordiger  in het Moderamen
Carla Oostendorp:         Secretariaat
Geerlinge Hamburger:  Oppas, Kindernevendienst
Inge de Roon:                Kings Kids, Kerst en Pasen
Jan van Marle:               Zeilkamp, Jongerenproject
Gerhard van Vilsteren:  Mc Church, Jongerendiensten
Janneke Broekhuis:      Jeugddiaken
Wout Limburg:              Contactpersoon vanuit de KRM