Kerkrentmeesters

Aan het college van kerkrentmeesters is toevertrouwd de verzorging van de stoffelijke zaken van de gemeente, het inzamelen van de gelden, het beheer van het kerkgebouw en de pastorieën. Verder de zorg voor het traktement van de predikanten, de salarissen, de pensioenen, de solidariteitsbijdrage die jaarlijks moet worden afgedragen aan de Protestantse Kerk in Nederland en andere vergoedingen.
De kerkrentmeesters zijn:
1. W. Limburg  (voorzitter) Van Asseltweg 3 8271 PH 038-3375496
2. G. Kattenberg  Zeegravensingel 15, 8271 KE 06-37295235
4. J. Boers Zeester 19, 8271 KC 038-3325263
5. H. Boer Grafhorsterweg 117, 8271 AB Grafhorst
6. J.W. de Vries Priorstraat 1, 8271 XN 038-3856819
7. A. Stoel (secretaris) Koraal 65, 8271 KB 038-8520967
8. H.W. van de Raa Vogelwikke 16, 8271 DP 038-3315865
9. T.M. Klooster  Zeegravensingel 30 8271 KG 038 3325597