Kerkrentmeesters

Aan het college van kerkrentmeesters is toevertrouwd de verzorging van de stoffelijke zaken van de gemeente, het inzamelen van de gelden, het beheer van het kerkgebouw en de pastorieën. Verder de zorg voor het traktement van de predikanten, de salarissen, de pensioenen, de solidariteitsbijdrage die jaarlijks moet worden afgedragen aan de Protestantse Kerk in Nederland en andere vergoedingen.
De kerkrentmeesters zijn:
1. W. Limburg  (voorzitter) Van Asseltweg 3 8271 PH 038-3375496
2. A. Stoel (secretaris) Koraal 65, 8271 KB 038-8520967
3. H.J. Aarten Schelp  34, 8271KP 06-25414178
4. J. van Ittersum Slinger 57, 8281 MD Genemuiden 06-10144040
5. H. Boer Grafhorsterweg 117, 8271 AB Grafhorst
6. J.W. de Vries Priorstraat 1, 8271 XN 06-18083773
7. M.W. van de Vegt Greente 142, Genemuiden 038-3858484
8. T.M Klooster  Zeegravensingel 30 8271 KG 038 3325597

Bankrekening nummer van de kerkrentmeesters :

IBAN: NL69RABO 0373723032 t.n.v. Herv. Gem. “de Hoeksteen”