Kerkrentmeesters

Aan het college van kerkrentmeesters is toevertrouwd de verzorging van de stoffelijke zaken van de gemeente, het inzamelen van de gelden, het beheer van het kerkgebouw en de pastorieën. Verder de zorg voor het traktement van de predikanten, de salarissen, de pensioenen, de solidariteitsbijdrage die jaarlijks moet worden afgedragen aan de Protestantse Kerk in Nederland en andere vergoedingen.
De kerkrentmeesters zijn:
1. W. Limburg  (voorzitter) Van Asseltweg 3 8271 PH 06-55764697
2. W. ten Hove (secretaris) Koraal 9, 8271 KB  06-40001874
3. H.J. Aarten Schelp  34, 8271KP 06-25414178
4. J. van Ittersum Slinger 57, 8281 MD Genemuiden 06-10144040
5. H. Henssen, Kreeft 5   8271 KL  06-11832444
6. M.W. van der Vegt Greente 142, 8281 KR Genemuiden 06-14105530
7. K. Posthumus Graspieper 78 8271GW IJsselmuiden 038 – 3312804

Bankrekening nummer van de kerkrentmeesters :

IBAN: NL69RABO 0373723032 t.n.v. Herv. Gem. “de Hoeksteen”