King kids

Kingskids (club)

Op dinsdag, woensdag en donderdagavond van 19.00 tot 20.15 uur worden er clubavonden gehouden, op onderstaande data. Dit is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool.

Het doel van de clubs is om kinderen over God te vertellen en om de kinderen buiten de kerkdiensten om ook met elkaar in contact te laten komen. Hierdoor kunnen leuke vriendschappen ontstaan binnen de kerk. Het is voor de kinderen vertrouwd om hun vriendjes en vriendinnetjes die ze op de club hebben ook in de kerkdiensten te ontmoeten.

Wat doen we tijdens deze avonden? We volgen het programma van Rock Steady, met verhalen, filmpjes, gekke activiteiten, aandacht voor de jongeren, persoonlijk gebed en dat in een wisselende volgorde voor een te gekke avond.

Vanaf dit seizoen, wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor het deelnemen aan de clubavonden. 10 euro voor de periode voor de kerst en 10 euro na kerst. Bij opgave sturen we u een mail met rekeningnummer waar het bedrag overgemaakt van mag worden.

De start voor alle clubgroepen is op zaterdagmiddag 17 september van 13.30 tot 16:00 uur.

Sirkelslag kids: 18 november

Sponsoravond: 24 maart

Clubkamp voor alle clubgroepen is van 14 TM 16 april 2023

Dinsdag

Groep 6

Woensdag

Groep 7

Donderdag

Groep 8

Maand
27 28 29 September
11 12 13 Oktober
25 26 27 Oktober
8 9 10 November
22 23 24 November
6 7 8 December
20 21 22 December
10 11 12 Januari
24 25 26 Januari
7 8 9 Februari
21 22 23 Februari
14 15 16 Maart
17 17 17 Maart (afsluiting)