Kingskids (club)

Op maandag, dinsdag en woensdagavond van 19.00 tot 20.15 uur worden er clubavonden gehouden, eenmaal in de twee weken. Dit is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool.

Het doel van de clubs is om kinderen over God te vertellen en om de kinderen buiten de kerkdiensten om ook met elkaar in contact te laten komen. Hierdoor kunnen leuke vriendschappen ontstaan binnen de kerk. Het is voor de kinderen vertrouwd om hun vriendjes en vriendinnetjes die ze op de club hebben ook in de kerkdiensten te ontmoeten.

Wat doen we tijdens deze avonden? We volgen het programma van Rock Steady, met verhalen, filmpjes, gekke activiteiten, aandacht voor de jongeren, persoonlijk gebed en dat in een wisselende volgorde voor een te gekke avond.

Vanaf dit seizoen, wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor het deelnemen aan de clubavonden. Dit zal een bedrag zijn van €2,50 per maand. Bij opgave sturen we u een mail met rekeningnummer waar het bedrag overgemaakt van mag worden.

De start voor alle clubgroepen is op vrijdagavond 17 september van 19.00-20.30 uur.

Sirkelslag kids: 19 november

Sponsoravond: 25 maart

Clubkamp voor alle clubgroepen is van 3 tm4 september 2021

Maandag groep 8 Dinsdag

Groep 6

Woensdag

Groep 7

Maand
20 21 22 September
4 5 6 Oktober
25 26 27 Oktober
8 9 10 November
22 23 24 November
6 7 8 December
20 21 22 December
3 4 5 Januari
17 18 19 Januari
31 1 2 Januari/Februari
14 15 16 Februari
28 1 2 Februari/Maart
14 15 16 Maart

Vragen of opmerkingen? Mail naar

Of wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Mail naar jeugdwerkers@hoeksteenkerk.nl