Live kerkdienst meeluisteren

Er zijn verschillende manieren waarop de kerkdiensten live kunnen worden meebeleefd. Het mooiste is natuurlijk om in de kerk zelf aanwezig te zijn. Maar soms kan dat niet. Dan kan er geluisterd worden via internet, de kerkradio, kerk-tv en soms ook via Radio IJsselmond.

Via internet
Via de site kerkdienstgemist.nl kan er live meegeluisterd worden. Ook kun je hier eerdere kerkdiensten terug luisteren of bekijken. Alle uitgezonden diensten zijn hier tot 6 maanden na uitzending nog beschikbaar om te beluisteren of te downloaden.

De laatste jaren is er een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in nieuwe apparatuur om dit allemaal te realiseren. Daarnaast ontvangen wij als gemeente maandelijks een factuur voor de kosten van het meeluisteren.

Een bijdrage als blijk van waardering voor deze vorm van Evangelieverkondiging is zeer welkom op  NL69 RABO 0373 7230 32. o.v.v. bijdrage Kerkdienst Gemist.

Via de kerk-tv
Er bestaat ook de mogelijkheid om een kerk-tv te nemen. Neem voor meer informatie contact op met: Herman Kunst 06-20392729

Via Radio IJsselmond
Door de regionale omroep worden op zondagmorgen kerkdiensten uitgezonden. Ook een aantal diensten van De Hoeksteen komen daarvoor in aanmerking. Zo’n dienst is onderdeel van een radioprogramma dat drie uur duurt. Vanuit onze gemeente zijn bij de uitzending betrokken: Harry en Rinie Wezenberg, Henk en Wilma v.d. Horst en Nico Kanis .
Zij zorgen voor de verdere invulling van het programma, zoals muzikale omlijsting, kindervertelling, vraaggesprek, enz. Vanuit de diaconie is diaken Willem Westerink betrokken bij de commissie.