Moderamen van de kerkenraad

Het Moderamen van de kerkenraad heeft de volgende taken:

  • het voorbereiden van de vergaderingen
  • het leiden van de vergaderingen
  • het uitvoeren van de besluiten
  • het afdoen van spoedeisende zaken en routine-handelingen
  • het juist informeren van de kerkenraad

Ieder jaar wordt in januari een nieuw moderamen gekozen.

Het moderamen bestaat uit:

1. H.E. Selles  (voorzitter)

2. G. Meuleman-Schreuder (Scriba)

3. Ds. A.H. van Veluw (Predikant) wijk Noord

4. Ds. G.H. Labooy (Predikant) wijk Zuid

5. Ds. H.J. van Maanen (Predikant) wijk Midden

6. J. Smit (Communicatie-ouderling)

7. L.D Brink ( voorzitter Jeugdraad)

8. S. Bartelink – van Arnhem (voorzitter consistorie wijk Noord)

9. M. Kok-Jager (voorzitter consistorie wijk Zuid)

10. D. Hoekman  (voorzitter consistorie wijk Midden)

11. W. Limburg (voorzitter kerkrentmeesters)

12. J. Heldoorn (voorzitter diaconie)

13. Vacant  (missionaire commissie)