Moderamen van de kerkenraad

Het Moderamen van de kerkenraad heeft de volgende taken:

  • het voorbereiden van de vergaderingen
  • het leiden van de vergaderingen
  • het uitvoeren van de besluiten
  • het afdoen van spoedeisende zaken en routine-handelingen
  • het juist informeren van de kerkenraad

Ieder jaar wordt in januari een nieuw moderamen gekozen.

Het moderamen bestaat uit:

1. H.E. Selles  (voorzitter)

2. J. Boers (Scriba)

3.  Ds. G.H. Labooy (Predikant) wijk Zuid

5.  ds. F.A. Slothouber (interim) predikant Wijk Noord

6. 7.  J. Kunst (voorzitter Jeugdraad)

8. J. Mateboer -Klaver (voorzitter consistorie wijk Noord)

D. Hoekman  (voorzitter consistorie wijk Zuid)

11. W. Limburg (voorzitter kerkrentmeesters)

12. W. Westerink  (voorzitter diaconie)

13. G. Voerman: ( missionair ouderling)