Moderamen van de kerkenraad

Het Moderamen van de kerkenraad heeft de volgende taken:

  • het voorbereiden van de vergaderingen
  • het leiden van de vergaderingen
  • het uitvoeren van de besluiten
  • het afdoen van spoedeisende zaken en routine-handelingen
  • het juist informeren van de kerkenraad

Ieder jaar wordt in januari een nieuw moderamen gekozen.

Het moderamen bestaat uit:

1. H.E. Selles  (voorzitter)

2. Mevr. J. Rigterink (Scriba)

3. Ds. A.H. van Veluw (Predikant) wijk Noord

4. Ds. G.H. Labooy (Predikant) wijk Zuid

5. Ds. H.J. van Maanen (Predikant) wijk Midden

6. Communicatie-ouderling: vacant

7.  voorzitter Jeugdraad:

8. J. Mateboer-Klaver(voorzitter consistorie wijk Noord):

9. voorzitter consistorie wijk Zuid:

10. D. Hoekman  (voorzitter consistorie wijk Midden)

11. W. Limburg (voorzitter kerkrentmeesters)

12. W. Westerink  (voorzitter diaconie)

13. Voorzitter missionaire commissie: vacant