Mozambique

Deze keer gaan we geld inzamelen voor het project Chiyembekezo. Vanuit de IGREJA REFORMADA (de kerk in Mozambique) zetten honderden vrijwilligers zich in om voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ongeveer 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere lokale organisaties.

Het verhaal van…
Projectcoördinator Agosthino: “We bereiken heel veel mensen die echt lijden en uitkijken naar ons bezoek. We waren bijvoorbeeld in het dorp Mgwagwa, waar we drie patiënten bezochten. Een van hen was een oma van 79 jaar. Ze heet Silveria Nankhoma. Ze lijdt aan ernstige reuma en is blind. Ze zorgt voor haar twee kleinkinderen van 7 en 9 jaar, die geen ouders meer hebben. De vrouw vertelt dat ze al vier zonen heeft moeten begraven, en nu alleen nog één dochter en één zoon heeft. Ze is ontzettend blij om ons te zien. Ze zegt: ‘Jullie zijn echte christenen. Jullie komen hier als vrijwilliger helemaal naar dit dorp toe om mij te bezoeken. God zegene jullie!’ We lazen met haar uit de Bijbel en bemoedigden haar. We spraken met haar dochter af dat die met haar naar het ziekenhuis zou gaan en we gaven haar het geld dat in het ziekenhuis betaald moet worden om onderzocht te worden. Met tranen in haar ogen zei de vrouw dat ons bezoek haar ook geestelijk erg had gesterkt. Omdat ze nauwelijks nog kan lopen, was ze al een hele tijd niet in de kerk geweest, en was dit de eerste keer in maanden dat ze uit Gods Woord hoorde voorlezen. Ze zou het ontzettend fijn vinden als we nog eens zouden kunnen komen.”

Het werk van  Chiyembekezo
Chiyembekezo betekent hoop! En dat is ook het doel van de organisatie: hoop brengen aan mensen die door ziekte, armoede of andere zaken weinig hoop meer hebben. Vanuit de Protestantse Kerk in Mozambique is het bezoekwerk aan zieken ontstaan. De vrijwilligers van Chiyembekezo trekken de dorpen in en bezoeken de zieken. Ze lezen voor hen een gedeelte uit de Bijbel, vertellen over het Evangelie en bidden voor hen. Ook geven ze als dat nodig is wat geld voor de medicijnen of vervoer. Deze financiële bijdrage is maar heel klein (nog geen euro), maar is toch heel waardevol. Ook geven ze life skills lessen aan jongeren in kerken en op scholen. Heel belangrijk zijn deze lessen omdat in de cultuur van Mozambique niet elk onderwerp zomaar bespreekbaar is.

De vrijwilligers van Chiyembekezo hebben zelf vaak veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Toch gaan ze op stap om zieken te bezoeken, mensen hoop te geven en zetten zich in voor de jongeren uit hun eigen omgeving. Echt bijzonder! Ze zien het als roeping van God om zich in te zetten voor hun naaste.

Met dit spaar project willen we geld ophalen om het werk van Chiyembekezo in Mozambique te ondersteunen en daarnaast onze jongeren bewust te maken hoe zij in hun eigen omgeving hoop kunnen geven!

Voor meer informatie over het spaarproject

https://diaconaalproject.nl/