Toiletpapier voor Sierra Leone

Toiletpapier voor Sierra Leone

De 21+ groep van de Hoeksteen gaat in oktober 2020 naar Sierra Leone om klaslokalen te bouwen voor een lokale school. Door ons hiervoor in te zetten hopen we de kinderen daar een veilige plek en de mogelijkheid op goed onderwijs te bieden, en daarmee een betere toekomst. Om de reis en de bouwmaterialen te betalen zijn we weer gestart met het verkopen van toiletpapier.
1 pak (8 rollen) voor € 3,50 ,
3 pakken voor € 9,-
12 pakken voor € 35,- .

Steun dit goede doel en bestel via mailadres: sierraleone.ijsselmuiden@gmail.com.

Oliebollenactie Hongarijeproject

 

In september 2020 hopen we weer af te reizen naar Barcs in Hongarije om nogmaals een afdeling te gaan verbouwen in een kindertehuis voor gehandicapten.
Om dit allemaal te financieren hebben we in december 2019 een oliebollenactie gehouden.

Bedankt voor uw  uw steun!
De mannen van het Hongarijeproject de Hoeksteen.

Stichting Red de weeskinderen van Mozambique

Afgelopen  zondag 8 december 2019 hebben we gecollecteerd voor deze stichting. De stichting houdt zich bezig met het runnen van een dag(opvang) voor weeskinderen , het aan kinderen en volwassenen verstrekken van informatie over hygiëne, gezondheidzorg en de teelt van voedingsgewassen (agrarische producten). Dit alles gebeurt in het Afrikaanse land Mozambique in de plaats Mocuba. Voor meer info: http://bernadettejansen.nl/.

Dank voor uw gift !!

 

Jongerenproject Oekraïne

 

 

 

Volgend jaar in de zomer hopen we weer met groep jongeren naar  Oekraïne te gaan.

Wij zijn dankbaar dat er 47 jongeren zich hebben aangemeld om mee te gaan. Ook is de stuurgroep compleet met een specialist in de bouw. Over een paar weken zullen een paar stuurgroepleden en 2 jongeren naar  Oekraïne gaan om het nieuwe project te gaan bekijken. Komende tijd zullen we ook weer acties gaan organiseren. Zoals het pannenkoekenrestaurant en de volleybalavond.

Mocht u het project alvast willen steunen? Dan kunt u een gift overmaken op NL60RABO0139490892 t.n.v. het jongerenproject.

Zondag 3 november jl hebben we gecollecteerd voor Kerk in Actie

 

De collecte voor Kerk in Actie Syrië heeft het mooie bedrag van € 1.372 (waaronder via GIVT € 295) opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Welkomstdienst; 6 oktober jl.

Zonnestralen

Het is vast de behoefte aan licht waarom de meeste mensen meer van de zomer houden dan van de winter. Wie geniet er nou niet van de eerste zonnestralen?
De zon is ook een prachtig beeld van degene die het Licht zelf is. Wat de zon voor ons lijf is, is God voor onze geest. Hij geeft vreugde, nieuwe kracht en leven.
De vakantiebijbelgids  “Zonnestralen” draait helemaal om de zonnestralen die we van hem ontvangen en mogen doorgeven.
Mocht u onverhoopt geen vakantiebijbelgids hebben ontvangen dan kunt u altijd een exemplaar ophalen in de kerk.

PINKSTEREN

Tussen hemelvaart en Pinksteren waren de apostelen in gebed bijeen: ‘Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.’ (Hand. 1: 14) Zo keken ze uit naar wat Jezus hun beloofd had: ‘blijf wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.’ Wat zou het mooi zijn om als gemeente dat ook te doen: vurig bidden tussen hemelvaart en Pinksteren! Thuis en met elkaar in de kerk! Want we moeten alles verwachten van de Heilige Geest, van de Geest van God.

Klik hier voor volledige brochure Op weg naar Pinksteren

Informatieavond 26 mei jl.