Voorzieningen

Er zijn verschillende manieren om een kerkdienst live te luisteren. Tijdens de kerkdiensten zijn er, naast de dienst zelf, verschillende activiteiten. Zo is er oppasdienst voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de wat oudere kinderen. Voor de slechthorende mensen is er ringleiding aanwezig. Daarnaast worden er tijdens en na de dienst collectes gehouden voor verschillende doeleinden. Als laatst is er nog een bloemengroet die tijdens de dienst gedaan wordt, vaak voor een ziek persoon binnen de gemeente.

Kerktelefoon / Kerk-tv
Voor hen die verhinderd zijn om naar de kerk te komen, bestaat de mogelijkheid om een kerktelefoonaansluiting te nemen. U kunt dan alle diensten die in de kerk gehouden worden, thuis meemaken. U kunt hiervoor contact opnemen met: Herman Kunst 06-20392729

In 2014 is een begin gemaakt met kerk-tv voor degenen, die verhinderd zijn om naar de kerk te komen. Op 3 maart 2015 heeft de kerkenraad besloten om in het vervolg de kerk-tv via een “open” kanaal aan te bieden. Dat betekent, dat iedereen via internet de dienst kan zien en volgen. De groep die de camera bedient, wordt gecoördineerd door: Herman Kunst 06-20392729

Het bezorgen van de liturgie bij mensen die de diensten volgen via de kerktelefoon of de kerktelevisie wordt gecoördineerd door mevr. Nieske Kip, telefoon: o38-3318101, e-mail: ehmkip@home.nl .

Ophaaldienst

Wie niet in staat is om op eigen gelegenheid de kerkdiensten te bezoeken, kan gebruik maken van de ophaaldienst en wordt met de auto gehaald en gebracht. Deze mogelijkheid geldt alleen voor de morgendienst en is uiteraard geheel gratis. Neem voor meer informatie contact op met diaken Harrald Snoeijer, tel. 0612343294

Ringleiding

Naast een goede geluidsinstallatie is onze kerk ook voorzien van een ringleiding, zodat slechthorenden de dienst zo goed mogelijk kunnen volgen. De koster(es) van de dienst kan hier meer informatie over geven.